בית המדרש

בדורנו זה, דור של גאולה, זכינו להתבשם מדבר ה' וללמוד תורה  בחבורה בעלת כוחות חיים ושאיפות גדולות, ולהתמודד יחד בצמתי חיים מהותיים ביותר.

בישיבה לומדים לעומק גמרא ואמונה בשמחה ובדיבוק חברים. בשלושה סדרי גמרא- בבוקר ובצהרים הלימוד כולל עבודה אישית (בחברותות) המכוונת על ידי הרמ"ים ולאחר מכן שיעורים  מסכמים, ובערב לימוד בקצב אישי.

בלימודי אמונה במקביל לשיעורים רבים ומגוונים הבחורים עמלים לברר את משמעות גודל התקופה המיוחדת בה הם זוכים לחיות , ואת האחריות האדירה המוטלת על כתפייהם עמל זה מסייע להפנים כמה הקב"ה מרבה להאמין בכל אחד ואחד מהם. וכל זה לאור דרכם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובנו רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל.

הרב צבי יהודה

ללו"ז שיעורים