ישיבת נצר מטעי – מחוברים לתורה, מחוברים לחיים

ישיבת נצר מטעי נוסדה ביישוב נצרים אשר בגוש קטיף. עקב הגרוש ביררנו את דרכנו ולבסוף החלטנו לקבוע את מושבנו לצד חלק מקהילת נצרים בעיר אריאל בירת השומרון.

והיום

בשנים החולפות המשכנו לבסס את מקומנו בעיר אריאל ולהוות מרכז של תורה בבירת השומרון. ב”ה אנו רואים ברכה רבה בעמלנו, הן בישיבה והן מחוצה לה. בית המדרש גדל ומתייצב וקול התורה נישא בו כל היום. כיום בבית המדרש נמצאים כ 80 לומדים, בניהם בחורים ואברכים משיעור א’ עד שיעור ז’ ויותר… כאשר במהלך השנה חלקם מתגייסים וחלקם חוזרים אלינו אחרי שירות משמעותי, כל אחד לפי דרכו, בחלקי הצבא השונים כאשר כל אחד בוחר את אורך השירות המתאים לו.

בית המדרש שלנו

קטע מתוך מסיבת חנוכה תש”פ

קהילת נצר אריאל שייסדה את הישיבה

לו”ז שיעורים