Home

מעט על הישיבה...

ישיבת נצר מטעי נוסדה ביישוב נצרים אשר בגוש קטיף. לאחר הגרוש, ביררה הישיבה את דרכה ולבסוף החליטה לקבוע את מושבה בעיר אריאל בירת השומרון לצד חלק מקהילת נצרים.

והיום

בשנים החולפות המשכנו לבסס את מקומנו בעיר אריאל ולהוות מרכז של תורה בבירת השומרון. ב”ה אנו רואים ברכה רבה בעמלנו, הן בישיבה והן מחוצה לה. בית המדרש גדל ומתייצב וקול התורה נישא בו כל היום. בבית המדרש לומדים היום כ-100 תלמידים ואברכים, משיעור א’ עד שיעור יא’ ויותר…
חלק מן התלמידים מתגייסים לאחר תקופה משמעותית בישיבה וחלקם מתגייסים במסגרת "הסדר" וחוזרים אלינו אחרי שירות משמעותי -כל אחד לפי דרכו ביחידות הצבא השונות.
לאחרונה, אנו זוכים לתוכנית של בוגרי צבא, בה משתתפים תלמידי הישיבה שחזרו אלינו לאחר שירות מלא ומשמעותי בצבא.

הדרך החינוכית של הישיבה

הישיבה מאמינה שלכל תלמיד יש את היכולת לעבור בעצמו תהליך של קבלת ההחלטות בתוך מסגרת הישיבה והישיבה באמצעות צוות הר"מים נותנת הדרכה מעשית להתקדמות התלמיד ע”פ מצבו במקום שבא הוא נמצא. הישיבה מתאימה ומאפשרת לכל מי שרוצה להעלות את הרמה הרוחנית שלו ולהתחבר לתורת ישראל מבית מדרשו של הרב צבי יהודה קוק.

מעט מהחיים בישיבה

מה הבוגרים שלנו אומרים

—-

—-

—-

צור עמנו קשר