חדשות הישיבה

סדר טו בשבט

סדר טו בשבט

עץ חיים היא למחזיקים בה בערב החג נערך בישיבה סדר טו בשבט ע”י ראש הישבה וצוות

ערב הורים לתלמידי שיעור א

ערב הורים לתלמידי שיעור א

שמע בני מוסר אביך הורי שיעור א’ הוזמנו לערב לימוד בישיבה.

הדלקת נר חנוכה בעיר

הדלקת נר חנוכה בעיר

מאירים את העיר תלמידי הישיבה יצאו להדליק נרות חנוכה בבתי התושבים