ארכיון חודשי: אוגוסט 2019

מסיבת סיום שנה התשע”ט

מסיבת סיום שנה התשע”ט

התכנסנו לכבוד סוף שנה, ולכבוד הבוגרים לעתיד היוצאים מבית המדרש אל עולם המעשה. את האירוע כיבדו בנוכחותם רה”י הרב ציון טויל,