ארכיון שנתי: 2019

מסיבת סיום שנה התשע"ט

מסיבת סיום שנה התשע"ט

התכנסנו לכבוד סוף שנה, ולכבוד הבוגרים לעתיד היוצאים מבית המדרש אל עולם המעשה. את האירוע כיבדו בנוכחותם רה"י הרב ציון טויל,