החיילים שלנו

הזכות לשרת

זכינו להיוולד לדור שיש לו מדינה יהודית וצבא יהודי ועתה אנו יכולים לקיים את מצוות ‘”וירשתם אותה” ולא לעוזבה לזולתנו מן האומות’ ועל כן אנו רואים את השירות בצבא כזכות שאין לה תחליף.

השירות הצבאי הוא חלק מהותי בישיבה , הישיבה הינה ישיבה גבוהה ורוב החברה מתגייסים בסביבות השנה השלישית ללימודים (שיעור ג’). בישיבה קיים גם מסלול הסדר המאפשר למעוניינים לשרת במסלול זה. ההפניה לסוגי השירות השונים הוא על פי בחירת התלמיד ובהדרכת ראש הישיבה, וזאת כחלק ממשנה חינוכית המלווה את התלמיד בהחלטה מתי ולכמה זמן להתגייס.

ברוך ה’ חלק לא מבוטל  מבני הישיבה חוזרים אל הישיבה גם לאחר מסלול מלא. חלקם אף לאחר תפקיד פיקודי משמעותי.  בדבר זה אנו רואים סמל לחיבור אמיתי ועמוק לתורה שנבנה בשנים שלפני השירות הצבאי ואף במהלך השירות בקשר עם הישיבה.

אחראי קשר לחיילים – בעז קמינסקי 052-5459993

העלון החודשי לחיילים לצפייה הורדה והדפסה (רשימה חלקית)

הניצרה תמוז

הניצרה סיוון

הניצרה ניסן

הניצרה אייר

הניצרה אדר תשע”ג

הניצרה אב