חוזרים לזמן קיץ תשע”ה

ויחזור לתלמודוIMG_5662

לאחר חופשת בין הזמנים של חודש ניסן אנו זוכים לחזור ולעמול בתורה מתוך כוחות מחודשים.

בעזרת ה’ בזמן זה נלמד את מסכת סנהדרין. לו”ז השיעורים כרגיל.