מסיבת סיום שנה התשע”ט

PANO_20190808_222502התכנסנו לכבוד סוף שנה, ולכבוד הבוגרים לעתיד היוצאים מבית המדרש אל עולם המעשה. את האירוע כיבדו בנוכחותם רה”י הרב ציון טויל, צוות הר”מים, ראש העיר מר אלי שבירו.

במהלך הערב עשו היוצאים “סיום” על כמה וכמה מסכתות, ואמרו דברי תורה ותודה לישיבה בכללה.

אנו מאחלים לבוגרים הצלחה בהמשך הדרך מתוך הצמיחה והתהליך שעברו בישיבה, ושמתוך הקודש יצליחו לפעול בעולם המעשה.

בהצלחה!!!!

השארת תגובה